EPOHĽADNICA

Milí diváci, Pozdravte Vaše obľúbené osobnosti z televíznej obrazovky a poďakujte sa im. Pošlite im svoje osobné prianie alebo originálny vinš k Vianociam a novému roku! Svoje pozdravy posielajte prostredníctvom SMS v tvare: ODKAZ (medzera) meno, komu pozdrav adresujete (medzera) váš text na číslo 8844

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy) (IS Autori)

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spolu s GDPR