Potrebujete zlepšiť Vaše zdravie a kondíciu? Dodať Vášmu telu energiu? Chcete sa lepšie cítiť?

Zacvičte si každý deň 10 minút so Zorou Czoborovou a urobte niečo pre seba a pre svoje zdravie!

Vysielanie: každý deň o 7:00, 17:50 a 19:50

 

 

 

CVIČÍME PRE ZDRAVIE so Zorou Czoborovou