Za chyby na tovare sa Vám ospravedlňujeme. Všetky Vaše reklamácie sa snažíme vybavovať čo najrýchlejšie.

Reklamačné konanie môže byť začaté až po zaslaní tovaru v jeho pôvodnom balení a po vyplnení tohto formulára. Tovar zaslaný bez, alebo s nevyplneným reklamačným listom bude vrátený späť na náklady zákazníka. K zásielke je potrebné pribaliť kópiu faktúry.

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. čísle:  +421 2 32113324 od pondelka do piatku od 08:00 – 15:30 hod.

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

  • ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie
  • ak chyba vznikla mechanickým poškodením (zlomenie, rozbitie, poškriabanie, roztrhnutie, prasknutie, apod.)
  • ak chyba vznikla v dôsledku živelnej pohromy

Výmenný/reklamačný formulár