Vyhrajte mimoriadne silný ochranný minerál LABRADORIT s výnimočnými regeneračnými vlastnosťami.

Do súťaže sa zapojíte, ak pošlete správnu odpoveď na otázku:

Koľko dní má mesiac február v priestupnom roku?

A) 28 dní                        B) 29 dní

Svoju odpoveď posielajte formou SMS v tvare:

SUTAZ (medzera) A alebo na číslo 7017

Súťaž je platná do 31. januára 2021. Výhercu žrebujeme 04. 02.2021.

Súťaž technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., Bojnická 18,  831 04 Bratislava, cena spätnej SMS 1,60€ s DPH.

Pravidlá súťaže nájdete tu:   ŠTATÚT PROPAGAČNO – VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE EZOSHOP TV8

SMS súťaž o LABRADORIT