Kontaktné údaje:

Oprávnený vysielateľ –  televízia OSEM ( ďalej len „PHONOTEX“ ) PHONOTEX s.r.o.

Č. licencie/registrácie. TD/163.

IČO: 35 686 600

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 10656/B

vlastnícka štruktúra a konečný užívateľ výhod:

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=12738&SID=2&P=0

Na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora a iného organu dohľadu

     Adresa televízie OSEM:

PHONOTEX s.r.o., P.O.BOX 87,  831 04 Bratislava

Produkcia: produkcia@tv8.sk

Riaditeľ: riaditel@tv8.sk

Obchod: obchod@tv8.sk

Infolinka: 0988 700 601*

* Službu poskytuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 54, 831 04 Bratislava, cena hovoru 2 € s DPH/min.

     Ochrana osobných údajov:

     Email: gdpr@mediatex.sk  tel.č. 02/32113324

Kontakt