Kontakt pre otázky a podnety kupujúcich:

Tel.č. : +421 2 32113324  v pracovných dňoch od 08:00 – 15:30

e-mail: info@mediatex.sk

Kontakt