Obrázok od TungArt7 z Pixabay

4 dňový Meditatívno – Kompozičný  pobyt s Renátou, zameraný na hĺbavé rozjímanie a rytmické zachytávanie jemných vibrácií svetla

20.06. 2024 – 23. 06. 2024  v okolí Oravy

OBJEDNAJ SA TU: PRIHLÁŠKA

 Rezervácia tu: Pobyt pre 1 osobu na zdieľanej izbe 419 €  s DPH

Ste bádateľmi? Hľadáte nové témy a informácie, ktoré Vás posunú k vyššiemu pochopeniu a priblíženiu sa k Pravde? Ste srdcom aj mysľou otvorení ?  AK ÁNO, pozívame vás na spoločne strávený Meditatívno – Kompozičný  pobyt, zameraný na hĺbavé rozjímanie a rytmické zachytávanie jemných vibrácií svetla, ktoré pôsobia občerstvujúco pre celý organizmus človeka. Témy : Budiš svetlo, Anjelské pláne,  vedené cvičenie -vedomé dýchanie, ukazovatele pomoci pri starostlivosti o Telo,  Myseľ a Dušu.

Pobyt má usmerniť kroky k sebadisciplíne, láskyplnej a pozitívnej nálade. Navodiť v mysli tichú – bezmyšlienkovú atmosféru.  Ďalšou výzvou  pre účastníkov budú cvičenia, zamerané  na postupné ukotvenie sa v rýdzom vedomí.

Témy :

 • Vyprázdnenie mysle,– zámerom je zastavenie myšlienok , stíšiť sa , prehĺbiť pokoj až do hlbín seba osobnosti .
 • Oblasť Ducha– prehĺbenie poznatkov, preberanie autority nad telom – chorobou  negatívnymi energiami atď….,   zameranie pozornosti na vibrácie  Svetlo -Ismajl, Anjelská  Emanuela, Duša.
 • Prána -vitálna energia,  oboznámenie sa s témou , schopnosť naladenia sa na jemné pránické telo, vnímanie energie prírody, stromov, kvetín. Praktické cvičenia na rozvoj jemnocitu atď..

20.6.2024 štvrtok :

15:30 – 17:00 Ubytovanie, pokyny k pobytu, voľný čas pre seba

17:00 v spoločných priestoroch, sa stretneme k vyladeniu vibrácii všetkých zúčastnených na pobyte

18:30h -19:30 večera 

21.6.2024 piatok:

Každý podľa vlastného uváženia, prípadne zvyklosti vstane, ranná prechádzka, meditácia, cvičenie…

8:30 – 9:30  raňajky

9.:30 – 10:00 osobné voľno

10:00 – 13:00 seminár -vyladenie na vyšší jemnejší stav, zvukom a tichom. Úvodné informácie ku všetkým témam, praktické cvičenie zamerané aj na dýchanie, meditácie, navodenie vibrácii k individuálnej zážitkovej premene osobnosti. Oslobodene sa od  myšlienkových programov.

13:30 – 14:30 obed

14:30 – 15:30 voľno

15:30 – 18:30 seminár -vyladenie sa zvukom a tichom. Vyprázdňovanie mysle, praktické cvičenia zamerane na vnútorné ticho, pokojné dýchanie, postupné dýchanie do čakier.

18:30 – 19:30 večera 

19:45 – 21:00 voľná diskusia k otázkam semináru, voľný pohyb po areáli, jemná meditácia smerujúca ku vyprázdneniu mysle – po celom dni myseľ a duch potrebuje očistu a pokoj.

22.6.2024 sobota

8:30 – 9:30 raňajky

9:30 – 10:00  osobné voľno

10:00 – 13:00  seminár – vyladenie sa na vyšší jemnejší stav, zvukom a tichom. Téma , zameranie pozornosti na anjelské pláne-Emanuela, láskavejšia úroveň duševných  síl, kompozícia Duše aj Emanuela vedú kroky k navodeniu krajšej životnej cesty, vidieť očami duše, prejavovať sa duchovným srdečným vyžarovaním do oblastí zmyslov a tak nahliadať na svet jasnejším a jemnejším vnímaním. Zameranie pozornosti na jemné vnímanie esencie prírody (Fauny,  Flory a živlov) , praktické cvičenia k témam.

13:30 – 14:30 obed

14:30 – 15:30 osobné voľno

15:30 – 18:30 seminár – vyladenie sa zvukom a tichom. Vyprázdňovanie mysle, následné pokračovanie v rozvíjaní jemných zmyslov pôsobením vonkajšieho prostredia a následné individuálne pozorovanie vnútorných prejavov, zámerom je odosobňovanie sa od hmotného vedomia smerujúc k aktívnejšej preduchovnenosti. 

17:30 – 18:30 večera

19:45 – 21:00 voľná diskusia k semináru, voľný pohyb po areáli, jemná meditácia smerujúca k vyprázdneniu mysle k pokojnému spánku.

Pomôcky, ktoré si treba priniesť:

 • farbičky
 • papierový blok alebo papier
 • karimatku alebo joga matku
 • obuv a odev vhodný na cvičenie a do prírody

Zahrnuté služby pre  každú osobu:

 • Chcek in: 15:30, Check out: 10:00
 • ubytovanie v zdieľanej izbe
 • Raňajky 08:30 – 9:30 hod., Obed 13:30 – 14:30 hod., Večera 18:30 – 19:30 hod.
 • Parkovanie v areáli

Autobusová zastávka cca 200m od miesta pobytu.

Na Vaše otázky odpovieme v pracovných dňoch od 8:00 – 15:30 na čísle 0905 679 652.

Ďakujeme  účastníkom za  disciplinovaný prístup počas pobytu

Tešíme sa na stretnutie!

Televízia osem

 

Všeobecné obchodné podmienky: TU
Informačné memorandum : TU