Kontakt

     Kontaktné údaje: Oprávnený vysielateľ –  televízia OSEM ( ďalej len „PHONOTEX“ ) PHONOTEX s.r.o. Č. licencie/registrácie. TD/163. IČO: 35 686 600 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 10656/B vlastnícka štruktúra a konečný užívateľ