Reklama v TV OSEM

Televízia OSEM ponúka možnosť odvysielať všetky bežné reklamné formáty. Pre našich klientov a partnerov pripravujeme špeciálne reklamné formáty šité na mieru, ktoré za primeranú cenu dokážu efektívne vyzvať zákazníka k nákupu. Vzhľadom na celodennú ponuku rovnako zaujímavých a atraktívnych programov má