Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy) (IS Autori)

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spolu s GDPR

Reklamácie

Za chyby na tovare sa Vám ospravedlňujeme. Všetky Vaše reklamácie sa snažíme vybavovať čo najrýchlejšie. Reklamačné konanie môže byť začaté až po zaslaní tovaru v jeho pôvodnom balení a po vyplnení tohto formulára. Tovar zaslaný bez, alebo s nevyplneným reklamačným listom