SMS veštecký chat so Zanou

Exkluzívny veštecký SMS chat s najlepšou veštkyňou na Slovensku ZANOU !!! Riešite vážne životné situácie? Neviete ako si s nimi poradiť? Chcete odhaliť, čo je ukryté vo Vašom osude? Využite jedinečnú príležitosť a pošlite Zane svoje otázky už teraz v

ŠTATÚT VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE RETRO SHOW

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1. Súťaž „RETROSHOW“ je interaktívna televízna súťaž /ďalej len „Súťaž“/, v ktorej je možnosť získať finančnú, vecnú alebo inú výhru na základe preukázania vedomostí a zručností súťažiacich účastníkov. Súťaž má charakter interaktívnej propagačnej, zábavno-vedomostnej hry, ktorá nie

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy) (IS Autori)

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spolu s GDPR