RETRO SHOW

Hudobno – zábavná relácia Retroshow, v ktorej nostalgicky spomíname na časy nedávno minulé. Ak máte radi staré hity a chcete vyhrať zaujímavé finančné výhry, sledujte Retroshow! Vysielanie:  streda 20.00 – 22:00 hod. Moderátor: Martin Jakubec    

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy) (IS Autori)

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spolu s GDPR