zdroj: televízia OSEM

Potrebujete zlepšiť Vaše zdravie a kondíciu? Dodať Vášmu telu energiu? Chcete sa lepšie cítiť?

Zacvičte si každý deň 10 minút so Zorou Czoborovou a urobte niečo pre seba a pre svoje zdravie!

Relácia sa momentálne nevysiela. Všetky odvysielané časti nájdete na : Cvičíme pre zdravie so Zorou Czoborovou

 

 

 

CVIČÍME PRE ZDRAVIE so Zorou Czoborovou