Spoločnosť PHONOTEX spol s r.o., so sídlom Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava; IČO: 35 686 600 prevádzkovateľ programovej služby – TV 8  týmto udeľuje generálny súhlas všetkým káblovým prevádzkovateľom na území Slovenska na šírenie signálu a vysielanie programu TV 8.

 

Generálny súhlas šírenia

Zmluva o retransmisii TV8 

Logo (download)

1. Pre káblové spoločnosti