Jedinečný zážitkový seminár s Renátou, na ktorom Vás čakajú neobyčajné stretnutia, zaujímavé výpovede o živote, uzdravujúce meditácie a rady k naplneniu životnej cesty.

Lektor: Renáta

Termín konania: 14.12.2019

Zameranie semináru: Zážitkový seminár spojený s blahodárnou liečivou meditáciou pre telo a dušu.

Popis semináru: Počas semináru získate praktické návody ako nasmerovať myseľ na daný problém a pomocou slova, vysloveného formou  príkazu, dať podnet na zmenu vibrácie tela tak, aby postupne dochádzalo k pozitívnej nálade a celkovému uzdraveniu. Dozviete sa ako naplniť svoju životnú cestu svetelnými bytosťami lásky, ktoré múdro radia, sú láskavými priateľmi a ich prítomnosť v živote Vás bude očisťovať a uzdravovať. Počas semináru bude priestor vyhradený aj na otázky účastníkov semináru.

 

Cena v predpredaji do 10.12.2019:             99,00€

Cena po 10.12.2019 a na mieste:                 120,00€

 

Maximálny počet účastníkov semináru je 100 osôb. Po naplnení kapacity nie je možné prijímať rezervácie.  

Miesto konania:  Garni* G HOTEL Bratislava, Košická 52, 821 08 Bratislava 2

Program semináru:

09:00 – 10:00    Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30      Prednáška

11:30 – 12:00      Prestávka

12:00 – 13:30      Praktické informácie z praxe pre zážitkovú formu / ako si pomôcť/

13:30 – 13:45      Prestávka

13:45 – 14:30      Blahodárna meditácia

14:30 – 15:00      Otázky a odpovede

Možnosti parkovania v okolí sú:

  • Miletičova 60 – parkovacia terasa
  • Miletičova – Trenčianska ul. – parkovisko pri zastávke trolejbusov 201, 209 – „Ružová dolina“ smer na Trhovisko
  • Parkovisko pri trhovisku Miletičova
  • v priľahlých uličkách

Objednať sa na seminár môžete:

POZOR! Každú jednu vstupenku treba objednať samostatne. Nie je možné objednať dve a viac vstupeniek z jedného objednávkového formulára. Je potrebné opätovne vyplniť formulár a pri úhrade zadať správny variabilný symbol.

 

Pokiaľ robíte úhradu semináru zo zahraničného účtu, pri platbe je potrebné uviesť aj adresu príjemcu platby, ktorá je nasledovná: 

Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava

 

Seminár „Žiara z duchovného sveta“ s Renátou