Neformálna zábavná relácia pre všetky vekové kategórie, v ktorej moderátor komentuje aktuálne verejné, spoločenské, kultúrne i „nekultúrne“  dianie na Slovensku i vo svete. Prostredníctvom volaní, SMS odkazov a audio odkazov máte možnosť interaktívne vstupovať do živého vysielania, komunikovať s moderátorom,  alebo mu jednoducho nechať odkaz.

Vysielanie: piatok o 23:00 

Moderátor: Martin Jakubec

 

Zapojiť sa do teleshoppingovej relácie No Comment je možné nasledovnými spôsobmi:

a/ zavolaním na číslo 0988 700 660. Cena volania 2,- EUR s DPH/1 min. Volajúci má možnosť zvoliť si prepojenie do štúdia, alebo môže zanechať moderátorovi hlasovú správu,

b/ zaslaním SMS odkazu v tvare NC (medzera) text na číslo 7011. Cena spätnej SMS 2,00 € s DPH. Službu technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava.

Vzhľadom na technické, dramaturgické a iné okolnosti spojené s vysielaním organizátor programu nezaručuje účastníkom prepojenie do štúdia. Každému účastníkovi je ponúknutá možnosť nahratia hlasovej správy pre moderátora.

 

Organizátor  si vyhradzuje právo nezverejniť text účastníka a to najmä v prípadoch, v ktorých text účastníka nie je v súlade so zákonom alebo morálkou a etikou a to najmä v nasledovných prípadoch:

  • propaguje násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecuje nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • otvorene alebo skrytou formou propaguje alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok;
  • obsahuje vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  • obsahuje texty s erotickým obsahom;
  • obsahuje texty, ktoré by mohli poškodiť dobré meno a povesť organizátora služby alebo ostatných užívateľov služby;
  • otvorene alebo skrytou formou robí reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
  • propaguje a uskutočňuje akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Služba na čísle 0988 700 660 sa riadi Všeobecnými podmienkami poskytovania audiotexových  služieb spoločnosti Mediatex s.r.o.

Všeobecné podmienky poskytovania audiotexových služieb spoločnosti Mediatex s.r.o.

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby Audiotex klientovi (plnenie zmluvy) (IS Audiotex)

 

NO COMMENT