Krátky dokument venovaný spoznávaniu dedín a obcí na Slovensku, v ktorej starostovia jednotlivých obcí prezentujú   

  • históriu obce
  • prírodné krásy v katastri obce
  • turistické atrakcie
  • pamiatky na území obce
  • jedinečné špecifiká obce (miestne špeciality a podobne)

Relácia je zameraná na zvýšenie záujmu o obec v širšom povedomí obyvateľstva Slovenska, snaha podporiť cestovný ruch, pracovné miesta a zároveň aj ozrejmiť obyvateľom samotnej obce prácu ľudí, ktorí pre dedinu pracujú a venujú jej všetok svoj čas. 

Rodná dedinka archív