ŠPERK TV

ŠPERK TV

Relácia, v ktorej si môžete priamo v živom vysielaní objednať jedinečné a nádherné klenoty na každý deň i pre vzácne okamihy. Vysielanie : každý deň o 8:30hod.   Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok – BONMEDIA s.r.o. ŠperkTV  
Hitparáda ľudových piesní

Hitparáda ľudových piesní

Hitparáda ľudových piesní Milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby! Pozývame Vás sledovať druhú sériu hudobnej relácie Hitparáda ľudových piesní, v ktorej zaznejú nielen piesne a hudba, ale i zaujímavé rozhovory súborov z rôznych regiónov Slovenska. V Hitparáde môžete opäť každý týždeň hlasovať za svojho obľúbeného interpreta alebo folklórny súbor. Reláciou Vás bude sprevádzať Elenn Waltersteinová. Moderátorka relácie: Elenn WALTERSTEINOVÁ...
SMS CHAT

SMS CHAT

Máte problém a neviete ako si s ním rýchlo poradiť? Využite jednoduchú a rýchlu službu SMS veštenie! Zašlite otázku a vo veľmi krátkom čase dostanete odpoveď na váš mobil. Služba s profesionálnymi veštcami funguje 24 hodín / 7 dní v týždni. SMS píšte v tvare: VES(medzera)  text na telefónne číslo 7038...
Záujemci o prácu

Záujemci o prácu

  Televízia OSEM hľadá do svojho tímu nových kolegov pre nasledovné pracovné pozície: Produkčný Technický pracovník vo vysielaní Veštec, Astrológ, Numerológ, Jasnovidec Hľadáme veštcov a veštice so schopnosťami komunikovať s divákmi cez televíznu obrazovku. Ak máte skúsenosti s niektorou z foriem veštenia a chcete využiť svoj dar pomáhať ľuďom, napíšte nám a staňte sa...
Veštenie

Veštenie

Potrebujete vyriešiť Vaše problémy bez toho, aby ste museli vyhľadať dobrého veštca, dohodnúť si s ním stretnutie a prísť na stretnutie? Všetko môžete vyriešiť jednoducho a rýchlo. Stačí, ak zatelefonujete veštcovi priamo do štúdia a dostanete odpovede na Vaše otázky. Každý, kto zavolá, bude mať možnosť byť prepojený aj na...
Úvod

Úvod

 Televízia Osem je jediná plne interaktívna televízia na Slovensku, do vysielania ktorej môžu diváci priamo vstupovať prostredníctvom volaní a SMS správ. Je určená pre divákov od 18 do ∞ rokov, pričom každý z divákov bez rozdielu veku, vzdelania a pohlavia si v pestrých vysielacích blokoch bezpochyby nájde program, ktorý ho zaujme. Cieľom Televízie...
 1. Organizátorom vedomostnej SMS súťaže Narodeniny TV8 je spoločnosť Phonotex spol. s r.o., Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 686 600, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10656/B. Technickým realizátorom súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava.  Súťaž v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je hazardnou hrou nakoľko súťažiaci musí preukázať svoje vedomosti a zručnosti.
 2. Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním SMS v tvare: TV8 (medzera) písmeno správnej odpovede A alebo B na skrátené číslo 7009 v období trvania samotnej súťaže. Systém realizátora akceptuje SMS s kľúčovým slovom TV8 písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa systémom Mediatex považuje  za platnú SMS.
 3. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo súťaže, skrátené SMS číslo, cena za účasť v súťaži sú uverejnené na stránke www.tv8.sk a v skrátených verziách budú  uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 4. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac SMS správ.
 5. Počtom SMS správ si súťažiaci zvyšuje svoju šancu vyhrať.
 6. Zaslaním správnej SMS v správnom tvare so správnou odpoveďou sa účastník súťaže dostáva do žrebovania cien v celkovej hodnote 2 000€. Cena odoslanej  SMS z  telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne SMS číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 1,60€ s DPH.
 7. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 8. Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky od 25.01.2017 v čase od 00:00 hod. do 05.03.2017 v čase do 18:30hod.
 9. Žrebovanie sa uskutoční náhodným počítačovým výberom zo všetkých prijatých SMS správ v správnom tvare a so správnou odpoveďou zaslaných do dátumu platnosti súťaže 05.03.2017 do 18:30 hod. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Po zodvihnutí bude vyžrebovanému položená jednoduchá vedomostná otázka.  V prípade, že vyžrebovaný účastník nezdvihne do 10 tich zazvonení,  alebo správne nezodpovie na položenú vedomostnú otázku, bude systémom vybraný ďalší výherca a proces sa bude opakovať. Žrebovanie sa uskutoční počas živého vysielania televízie TV OSEM. Žrebovanie technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P:O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 10. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.
 11. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
 12. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech organizátora, ak organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie organizátora.
 13. Organizátor a technický realizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
 14. Na výhry z tejto SMS súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.
 15. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránke www.tv8.sk.
 16. Výherca súťaže dáva organizátorovi súťaže výslovný súhlas s tým, že organizátor je oprávnený použiť bez nároku na náhradu meno, priezvisko, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka súťaže – výhercu, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením mena, priezviska a obce, v ktorej má trvalé bydlisko, ako výhry v prípade, ak v súťaži vyhrá.
 17. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS súťaže, budú uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 18. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Phonotex spol. s r.o., Mediatex s.r.o., ani osoby priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní súťaže a ich rodinní príslušníci.

 

Kontakt: riaditel@.tv8.sk

V Bratislave dňa 25.01.2017.

Previous postPRAVIDLÁ SÚŤAŽE TUTOVKA Next postPopis pravidiel SMS služby ODKAZ na čísle 7033