ŠPERK TV

ŠPERK TV

Relácia, v ktorej si môžete priamo v živom vysielaní objednať jedinečné a nádherné klenoty na každý deň i pre vzácne okamihy. Vysielanie : každý deň o 8:30hod.   Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok – BONMEDIA s.r.o. ŠperkTV  
Hitparáda ľudových piesní

Hitparáda ľudových piesní

Hitparáda ľudových piesní Milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby! Pozývame Vás sledovať druhú sériu hudobnej relácie Hitparáda ľudových piesní, v ktorej zaznejú nielen piesne a hudba, ale i zaujímavé rozhovory súborov z rôznych regiónov Slovenska. V Hitparáde môžete opäť každý týždeň hlasovať za svojho obľúbeného interpreta alebo folklórny súbor. Reláciou Vás bude sprevádzať Elenn Waltersteinová. Moderátorka relácie: Elenn WALTERSTEINOVÁ...
SMS CHAT

SMS CHAT

Máte problém a neviete ako si s ním rýchlo poradiť? Využite jednoduchú a rýchlu službu SMS veštenie! Zašlite otázku a vo veľmi krátkom čase dostanete odpoveď na váš mobil. Služba s profesionálnymi veštcami funguje 24 hodín / 7 dní v týždni. SMS píšte v tvare: VES(medzera)  text na telefónne číslo 7038...
Záujemci o prácu

Záujemci o prácu

  Televízia OSEM hľadá do svojho tímu nových kolegov pre nasledovné pracovné pozície: Produkčný Technický pracovník vo vysielaní Veštec, Astrológ, Numerológ, Jasnovidec Hľadáme veštcov a veštice so schopnosťami komunikovať s divákmi cez televíznu obrazovku. Ak máte skúsenosti s niektorou z foriem veštenia a chcete využiť svoj dar pomáhať ľuďom, napíšte nám a staňte sa...
Veštenie

Veštenie

Potrebujete vyriešiť Vaše problémy bez toho, aby ste museli vyhľadať dobrého veštca, dohodnúť si s ním stretnutie a prísť na stretnutie? Všetko môžete vyriešiť jednoducho a rýchlo. Stačí, ak zatelefonujete veštcovi priamo do štúdia a dostanete odpovede na Vaše otázky. Každý, kto zavolá, bude mať možnosť byť prepojený aj na...
Úvod

Úvod

 Televízia Osem je jediná plne interaktívna televízia na Slovensku, do vysielania ktorej môžu diváci priamo vstupovať prostredníctvom volaní a SMS správ. Je určená pre divákov od 18 do ∞ rokov, pričom každý z divákov bez rozdielu veku, vzdelania a pohlavia si v pestrých vysielacích blokoch bezpochyby nájde program, ktorý ho zaujme. Cieľom Televízie...

Popis pravidiel SMS súťaže na čísle 7009

 1. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 2. Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním SMS v tvare: Osem (medzera) názov podujatia (medzera) kontaktné údaje na skrátené číslo 7009 v období trvania samotnej súťaže. Systém realizátora akceptuje SMS s kľúčovým slovom osem písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa systémom Mediatex považuje  za platnú SMS.
 3. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo súťaže, skrátené SMS číslo, cena za účasť v súťaži ako aj úlohy pre divákov budú uverejnené na televíznej obrazovke televízie TV8.
 4. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac SMS správ.
 5. Počtom SMS správ si súťažiaci zvyšuje svoju šancu vyhrať.
 6. Zaslaním správnej odpovede sa účastník súťaže dostáva do žrebovania o cenu uvedenú na televíznej obrazovke TV8.
 7. Cena odoslanej  SMS z  telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne SMS číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 1,60€ s DPH
 8. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 9. Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky od 24.04.2015.
 10. Žrebovanie sa uskutoční náhodným počítačovým výberom zo všetkých prijatých SMS správ v správnom tvare zaslaných do času uvedeného na televíznej obrazovke televízie TV8. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Po zodvihnutí bude vyžrebovanému položená jednoduchá vedomostná otázka.  V prípade, že vyžrebovaný účastník nezdvihne do 10 tich zazvonení, alebo neodpovie správne na vedomostnú otázku,  bude systémom vybraný ďalší výherca a proces sa bude opakovať. Žrebovanie technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P:O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 11. Výherca bude o výhre informovaný telefonicky najneskôr do 30 dní odo dňa zlosovania a bude zverejnený na stránke www.tv8.sk v sekcii informácie.
 12. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.
 13. Na výhry z tejto SMS súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.
 14. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže.
 15. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS súťaže, budú zobrazené v lište počas vysielania.
 16. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Mediatex s.r.o., ani osoby priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní súťaže a ich rodinní príslušníci.

Kontakt: www.mediatex.sk

 

V Bratislave dňa 24.04.2015

 

 

Previous postZdravie Next postHitparáda ľudových piesní