Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy) (IS Autori)

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spolu s GDPR

Výklad osudu

Chcete nazrieť do Vašej budúcnosti alebo sa poradiť ako riešiť rôzne životné situácie? Nechcete sa pýtať cez telefón? Využite možnosť objednať si výklad osudu s podrobnou charakteristikou osobnosti, ktorý pre Vás vypracujú tí najlepší veštci na Slovensku! Vypracovaný výklad v exkluzívnom prevedení

Reklama v TV OSEM

TV8 ponúka možnosť odvysielať všetky bežné reklamné formáty:spot, sponzorský odkaz, sponzorovaná upútavka, injektáž, product placement, teleshopping, ….. Pre klientov pripravíme aj špeciálne reklamné formáty šité na mieru,za primeranú cenu. Referenčná ukážka obľúbeného Teleshoppingového formátu  – ROZHOVOR S KLIENTOM   CENNÍK